Δημιουργία Τοποθεσίας

Πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi που πρόκειται να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας.


Πατήστε «» για να εισάγετε την τοποθεσία σας. Το όνομα της τοποθεσίας είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού δικτύου.


1. Από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής «», στην αρχική σελίδα, επιλέξτε «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ».

2. Αλλάξτε το όνομα προς διευκόλυνση σας (π.χ σε ΣΠΙΤΙ, ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΞΟΧΙΚΟ) ή διαγράψτε τη από το λογαριασμό σας εφόσον το επιθυμείτε.

3. Εάν θέλετε να προσθέσετε τοποθεσία στην εφαρμογή, π.χ έχετε εισάγει ΣΠΙΤΙ και θέλετε να εισάγετε και τη τοποθεσία ΓΡΑΦΕΙΟ, ακολουθείστε τα βήματα από την αρχή. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο της τοποθεσίας που εισάγετε κάθε φορά.