Δημιουργία Ομάδων

Πατήστε στην αρχική οθόνη το κουμπί «Οι ομάδες μου». Εδώ δίνεται η δυνατότητα να ομαδοποιήσετε συσκευές για εύκολο και γρήγορο χειρισμό.


1. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε «Οι ομάδες μου»

2. Επιλέξτε «», δώστε ένα όνομα στην ομάδα (π.χ. «Living Room») και πατήστε ΟΚ.

3. Η ομάδα που δημιουργήσατε εμφανίζεται στη λίστα.


1. Μπείτε στην ομάδα που επιθυμείτε να εισάγετε συσκευές και πατήστε «».

2. Εμφανίζεται η λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές από όπου επιλέγετε τη συσκευή που επιθυμείτε να εισάγετε στην ομάδα.

3. Πραγματοποιείτε τα ίδια βήματα για όλες τις συσκευές που θα θέλατε να μπουν στην συγκεκριμένη ομάδα.


Για να αφαιρέσετε μια συσκευή από την ομάδα, πατήστε πάνω στη συσκευή και επιλέξτε [].

Πατήστε Delete για να διαγράψετε τη συσκευή από την ομάδα


Επεξεργασία Ομάδων

1. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Πατήστε το πλήκτρο «» και επιλέξτε «Ρυθμίσεις Ομάδας».

3. Σας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της ομάδας, να τη διαγράψετε, να αλλάξετε το όνομα των σεναρίων σας ή να τα απενεργοποιήσετε και να επιλέξετε ένα εικονίδιο για την ομάδα.


Διαγραφή Ομάδας

1. Από τις «Ρυθμίσεις Ομάδας» επιλέξτε «Διαγραφή».

2. Πατήστε ΟΚ για να αφαιρέσετε την Ομάδα από την τοποθεσία.