Ρύθμιση και Αποθήκευση Σεναρίων

Δημιουργήστε τα δικά σας έξυπνα σενάρια εύκολα και γρήγορα με απλά βήματα.


Αποθήκευση Σεναρίων

1. Επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε σενάριο.

2. Ρυθμίστε την κατάσταση των συσκευών σας.

3. Αποθηκεύστε το σενάριο πατώντας παρατεταμένα σε ένα από τα κουμπιά Σεναρίων.

4. Εκτελέστε ένα αποθηκευμένο σενάριο πατώντας στιγμιαία στο αντίστοιχο κουμπί Σεναρίου


Ρύθμιση Σεναρίων

1. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2. Πατήστε το πλήκτρο «» και επιλέξτε «Ρυθμίσεις Ομάδας».

3. Από τις ρυθμίσεις επιλέξτε «Ρυθμίσεις Σεναρίων»

4. Πατήστε [] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των σεναρίων.

5. Πατήστε [] για να αλλάξετε το όνομα των σεναρίων.

6. Πατήστε το [] και «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στα σενάρια.