Εκκαθάριση Συσκευών

• Όταν οι συσκευές είναι ενεργές (online), εμφανίζονται στη λίστα με γκρι απόχρωση και το κουμπί on-off δεξιά.

• Σε περίπτωση που μια συσκευή γίνει ανενεργή, π.χ λόγω αντικατάστασης, θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στη λίστα σας όμως αυτή τη φορά με κόκκινο χρώμα και χωρίς την επιλογή on-off.

• Για να εκκαθαρίσετε όλες τις ανενεργές συσκευές χωρίς να χρειαστεί να διαγράφετε μία προς μία, επιλέξτε «» και έπειτα «Εκκαθάριση των συσκευών μου».