Αποσύνδεση

Για να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή, πηγαίνετε στην αρχική οθόνη, πατήστε «» και επιλέξτε «Αποσύνδεση».