Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή βοήθεια, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τις έξυπνες συσκευές MASTER Smart Home, ή στην εταιρεία MASTER Electric Electronic μέσω mail στο info@master-electric.gr ή στο τηλέφωνο 2310 866 466.

Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού εξελίσσονται διαρκώς και είναι πάντα διαθέσιμες σε οποιαδήποτε συσκευή smartphone και tablet από το Play Store.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών της Ε.Ε.

2014/30/ΕΕ (EMC) 2014/35/ΕΕ (LVD)