Σύνδεση και ρύθμιση του SB-ROLL

Πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi που πρόκειται να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας.


Εγκατάσταση του SB-ROLL

Εγκαταστήστε το SB-ROLL σύμφωνα με το σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης


Σύνδεση του SB-ROLL στο Wi-Fi

1. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε «Οι συσκευές μου»

2. Πιέστε την ένδειξη «» για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις

3. Επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής»

4. Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στην οθόνη σύνδεσης νέας συσκευής που εμφανίζεται.

5. Πιέστε επαναλαμβανόμενα 10 φορές το συνδεδεμένο μπουτόν.

6. Πιέστε το «Επόμενο», αφού βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός δικτύου είναι συμπληρωμένος.

7. Ολοκληρώστε την διαδικασία ακολουθώντας τα επόμενα βήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή, ανάλογα με την έκδοση του Android/iOS.


Ρυθμίσεις του SB-ROLL
Επιλογή Τύπου

Το SB-ROLL είναι κατάλληλο για τον έλεγχο ηλεκτρικών ρολών και άλλων συστημάτων σκίασης. Για να επιλέξετε τύπο συσκευής:

 1. Πατήστε το []
 2. Επιλέξτε μεταξύ Ηλεκτρικών Ρολών ή Τέντας
 3. Η απεικόνιση της συσκευής θα αλλάξει ανάλογα με την επιλογή σας

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής

Για να λειτουργήσει σωστά η αναγνώριση ενδιάμεσης θέσης του SB-ROLL, πρέπει να ρυθμιστεί ο χρόνος διαδρομής.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο διαδρομής του SB-ROLL:

 1. Πατήστε το []
 2. Πατήστε την ένδειξη Calibrate
 3. Επιλέξτε Οκ για να ξεκινήσει η αυτόματη διαδικασία του calibration.
  Εναλλακτικά επιλέξτε Manual εάν θέλετε να εισάγετε χειροκίνητα τον χρόνο διαδρομής.

Εάν δεν έχει ρυθμιστεί χρόνος διαδρομής, η ένδειξη Calibrate αναβοσβήνει κόκκινη


Χειρισμός Ρολού
 • Ρυθμίστε την ακριβή θέση των ρολών μετακινώντας την γαλάζια μπάρα
 • Εναλλακτικά, ανεβάστε ή κατεβάστε τα ρολά πατώντας το αντίστοιχο κουμπί (Βελάκι Πάνω/Κάτω)
 • Πατήστε το Pause για να σταματήσετε το ρολό που βρίσκεται εν κινήσει

Μετονομασία Συσκευής

1. Πατήστε το []

2. Πατήστε Αλλαγή και συμπληρώστε το νέο όνομα

3. Πατήστε ΟΚ για να αλλάξετε το όνομα


Χρονοπρογραμματισμός

1. Επιλέξτε [] και μετά το «+»

2. Το όνομα της συσκευής αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι γίνεται ρύθμιση χρονοπρογράμματος

3. Ρυθμίστε την κατάσταση της συσκευής

4. Ρυθμίστε την ώρα και τις ημέρες που θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια

5. Πατήστε Aποθήκευση

Οι επιλογές κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοπρογράμματος δεν επηρεάζουν την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κι άλλες προγραμματισμένες ενέργειες για την ίδια συσκευή ακολουθείστε τα παραπάνω βήματα.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα χρονοπρόγραμμα απλά, πατώντας πάνω του και επιλέγοντας διαγραφή.

Οι συσκευές για τις οποίες έχουν οριστεί προγραμματισμένες ενέργειες σηματοδοτούνται, στη λίστα με τις συσκευές σας, με το []


Οδηγίες Εγκατάστασης

Για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης.