Σύνδεση και ρύθμιση του SD-400B

Πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi που πρόκειται να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας.


Εγκατάσταση του SD-400B

Εγκαταστήστε το SD-400B σύμφωνα με το σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης


Σύνδεση του SD-400B στο Wi-Fi

1. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε «Οι συσκευές μου»

2. Πιέστε την ένδειξη «» για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις

3. Επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής»

4. Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στην οθόνη σύνδεσης νέας συσκευής που εμφανίζεται.

5. Πιέστε επαναλαμβανόμενα 10 φορές το συνδεδεμένο μπουτόν.

6. Πιέστε το «Επόμενο», αφού βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός δικτύου είναι συμπληρωμένος.

7. Ολοκληρώστε την διαδικασία ακολουθώντας τα επόμενα βήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή.


Ρυθμίσεις του SD-400B
Μπάρα Έντασης Φωτισμού

Ρυθμίστε την ένταση του φωτισμού σας μετακινώντας την μπάρα έντασης


Μετονομασία Συσκευής

1. Πατήστε το []

2. Πατήστε Αλλαγή και συμπληρώστε το νέο όνομα

3. Πατήστε ΟΚ για να αλλάξετε το όνομα


Ρύθμιση Κατώτερου Ορίου

Ρυθμίστε το κατώτερο όριο φωτεινοτητας του SD-400B


Ρύθμιση Λειτουργίας Leading/Trailing Edge

Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας (Leading/Trailing Edge) ανάλογα με το συνδεδεμένο φορτίο


Χρονοπρογραμματισμός

1. Επιλέξτε [] και μετά το «»

2. Το όνομα της συσκευής αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι γίνεται ρύθμιση χρονοπρογράμματος

3. Ρυθμίστε την κατάσταση της συσκευής

4. Ρυθμίστε την ώρα και τις ημέρες που θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια

5. Πατήστε αποθήκευση

Οι επιλογές κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοπρογράμματος δεν επηρεάζουν την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κι άλλες προγραμματισμένες ενέργειες για την ίδια συσκευή ακολουθείστε τα παραπάνω βήματα.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα χρονοπρόγραμμα απλά, πατώντας πάνω του και επιλέγοντας διαγραφή.

Οι συσκευές για τις οποίες έχουν οριστεί προγραμματισμένες ενέργειες σηματοδοτούνται, στη λίστα με τις συσκευές σας, με το []


Οδηγίες Εγκατάστασης
• Για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης.
• Μη συνδυάζετε φορτία τύπου C και L στο ίδιο προϊόν. Ειδικά για λάμπες τύπου LED συστήνεται η χρήση ίδιων λαμπτήρων σε όλο το κύκλωμα.
• Όταν το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές και μετασχηματιστές σιδηρούχου πυρήνα, ο μετασχηματιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλος (dimmable) για χρήση με ηλεκτρονικό διακόπτη (dimmer).