Σύνδεση και ρύθμιση του SD-RGB

Πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi που πρόκειται να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας.


Εγκατάσταση του SD-RGB

Εγκαταστήστε το SD-RGB σύμφωνα με το σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης


Σύνδεση του SD-RGB στο Wi-Fi

1. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε «Οι συσκευές μου»

2. Πιέστε την ένδειξη «» για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις

3. Επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής»

4. Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στην οθόνη σύνδεσης νέας συσκευής που εμφανίζεται.

5. Πιέστε για 2 δευτερόλεπτα το μπουτόν με την ένδειξη «WiFi Config» που βρίσκεται επάνω στη συσκευή.

6. Πατήστε «Επόμενο» στην εφαρμογή, αφού βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός δικτύου είναι συμπληρωμένος.

7. Ολοκληρώστε την διαδικασία ακολουθώντας τα επόμενα βήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή.


Ρυθμίσεις του SD-RGB
Ρύθμιση Έντασης & Απόχρωσης Φωτισμού

Ρυθμίστε την ένταση ή την απόχρωση του φωτισμού σας μετακινώντας την ανάλογη μπάρα ρύθμισης.


Μετονομασία Συσκευής

1. Πατήστε το []

2. Πατήστε Αλλαγή και συμπληρώστε το νέο όνομα

3. Πατήστε ΟΚ για να αλλάξετε το όνομα


Χρονοπρογραμματισμός

1. Επιλέξτε [] και μετά το «»

2. Το όνομα της συσκευής αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι γίνεται ρύθμιση χρονοπρογράμματος

3. Ρυθμίστε την κατάσταση της συσκευής

4. Ρυθμίστε την ώρα και τις ημέρες που θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια

5. Πατήστε αποθήκευση

Οι επιλογές κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοπρογράμματος δεν επηρεάζουν την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κι άλλες προγραμματισμένες ενέργειες για την ίδια συσκευή ακολουθείστε τα παραπάνω βήματα.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα χρονοπρόγραμμα απλά, πατώντας πάνω του και επιλέγοντας διαγραφή.

Οι συσκευές για τις οποίες έχουν οριστεί προγραμματισμένες ενέργειες σηματοδοτούνται, στη λίστα με τις συσκευές σας, με το []


Οδηγίες Εγκατάστασης
• Για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης.