Σύνδεση και ρύθμιση του SW-400B

Πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi που πρόκειται να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας.


Εγκατάσταση του SW-400B

Εγκαταστήστε το SW-400B σύμφωνα με το σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης


Σύνδεση του SW-400B στο Wi-Fi

1. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε «Οι συσκευές μου»

2. Πιέστε την ένδειξη «» για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις

3. Επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής»

4. Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στην οθόνη σύνδεσης νέας συσκευής που εμφανίζεται.

5. Πιέστε επαναλαμβανόμενα 10 φορές το συνδεδεμένο μπουτόν.

6. Πιέστε την ένδειξη «Επόμενο», αφού βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός δικτύου είναι συμπληρωμένος.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την σύνδεση.


Ρυθμίσεις του SW-400B
Μετονομασία Συσκευής

1. Πατήστε το []

2. Πατήστε Αλλαγή και συμπληρώστε το νέο όνομα

3. Πατήστε ΟΚ για να αλλάξετε το όνομα


Επιλογή τύπου συσκευής

Για τις συσκευές τύπου ON-OFF, όπως το SW-400B, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τύπου συσκευής


Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

  • Φωτισμού
  • Ηλ. Συσκευών
  • Χρονοδιακοπτών

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια συσκευή ON-OFF ως χρονοδιακόπτη ώστε να σβήνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

1. Πατήστε το []

2. Επιλέξτε τύπο Χρονοδιακόπτη

3. Πατήστε Χρόνος Λειτουργίας για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας του χρονοδιακόπτη


Χρονοπρογραμματισμός

1. Επιλέξτε [] και μετά το «»

2. Το όνομα της συσκευής αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι γίνεται ρύθμιση χρονοπρογράμματος

3. Ρυθμίστε την κατάσταση της συσκευής

4. Ρυθμίστε την ώρα και τις ημέρες που θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια

5. Πατήστε αποθήκευση

Οι επιλογές κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοπρογράμματος δεν επηρεάζουν την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε κι άλλες προγραμματισμένες ενέργειες για την ίδια συσκευή ακολουθείστε τα παραπάνω βήματα.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα χρονοπρόγραμμα απλά, πατώντας πάνω του και επιλέγοντας διαγραφή.

Οι συσκευές για τις οποίες έχουν οριστεί προγραμματισμένες ενέργειες σηματοδοτούνται, στη λίστα με τις συσκευές σας, με το []


Οδηγίες Εγκατάστασης
• Για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης.