ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ MASTER
SMART HOME & SMART BUSINESS
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση: 03/09/2019

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά τους χρήστες που εγγράφονται στο MASTER Smart Home, χρησιμοποιούν την εφαρμογή για κινητά MASTER Smart Home και την εφαρμογή φυλλομετρητή του ιστότοπου iotmaster.app.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο MASTER Smart Home συλλέγουμε το email και τον κωδικό σας.
- Το email λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό και είναι απαραίτητο για την επαλήθευση του κάθε χρήστη. Χρησιμοποιείται για την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή καθώς και για την αλλαγή του κωδικού σε περίπτωση απώλειας του.
- Ο κωδικός σας χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στην εφαρμογή, παρέχει ασφάλεια και αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Κατά τη χρήση της εφαρμογής MASTER Smart Home και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των συσκευών στο διαδίκτυο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του συστήματος. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Αναγνωριστικά των συσκευών
- Ονόματα που θέθετε στις Συσκευές, στις Ομάδες και στις Τοποθεσίες
- SSID του Wi-Fi δικτύου σας το οποίο χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό της κάθε τοποθεσίας
- Καταστάσεις(on/off, online, τύπος συσκευής κ.α.) των συνδεδεμένων στο διαδίκτυο συσκευών
- Εντολές που στέλνετε απομακρυσμένα στις συσκευές μέσω της εφαρμογής

Τα παρακάτω δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης στατιστικών δεδομένων, ασφάλειας και βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας:
- Ημερομηνία εγγραφής χρήστη
- Ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης
- Ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας συσκευών με τον server
- Διεύθυνση ip του χρήστη και των συσκευών

Τα παρακάτω δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου:
- Το email σας, στο οποίο θα λάβετε απάντηση
- Το όνομα και το τηλέφωνο σας, εφόσον το εισάγετε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας
- Το μήνυμα σας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας τους. Πρόσβαση στα δεδομένα έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται, ελέγχει και αναβαθμίζει το σύστημα. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν τρίτο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό διατηρείτε λογαριασμό στο MASTER Smart Home, και μέχρι να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Έχετε δικαίωμα στη πρόσβαση, στη διόρθωση και στη διαγραφή των δεδομένων σας.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω στέλνοντας email στην διεύθυνση support@iotmaster.app