Δημιουργία Τοποθεσίας> Σύνδεση και Ρύθμιση Συσκευών> Ρυθμίσεις Ομάδων> Ρύθμιση και Αποθήκευση Σεναρίων> Εκκαθάριση Συσκευών> Αποσύνδεση> Τεχνική Υποστήριξη>